برگه تماس

برای اینکه با ما تماس بگیرید از فرم ذیل استفاده کنید. نظرات شما برای ما مهم است. با دریافت نظرات و پیشنهادات شما مطالب سایت سمت می گیرد. توجه کنید درج نام یا نام مستعار، رایانامه (ایمیل) و موضوع پیام ضروری است.

  توجه کنید اطلاعات تماس شما ثبت می شود. جهت اطلاعات بیشتر سیاست حریم خصوصی را مطالعه کنید.

  نکاتی درباره ارائه نظرات و پیشنهادات

  همانطور که گفتیم نظرات و پیشنهادات شما برای ما مهم است. سمت مطالب سایت را نظرات و پیشنهادات شما تعیین می کند. خوب است هنگام درج نظرات و پیشنهادات خود به این نکات توجه کنید. موضوع پیام باید متناسب با متن پیام باشد و پیام را مختصر و موجز در یک جمله بیان کند. متن پیام باید ضمن کامل بودن کوتاه باشد. نباید در متن پیام به موضوعات غیر مرتبط بپردازید. اگر پیشنهاد یا نظر شما درباره بخش خاصی است باید نام بخش را کامل و واضح بنویسید. به این ترتیب همکاران ما هنگام رسیدگی به پیشنهاد یا نظر شما دچار سردرگمی نمی شوند. روشن است که اگر مشخص نباشد پیشنهاد شما درباره کدام بخش سایت است به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  ما را دنبال کنید

  ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. با معرفی ما به دوستان خود به ما کمک کنید. مخاطبان جدید را همواره خوش آمد می گوییم.

  عصر ارتباطات و فضای مجازی – عکس از mailchimp